Firma Stamko-plast bavi se sakupljanjem i reciklažom plastike
Pozovite nas: 065 221 22 47

Vršimo otkup plastike

KONTAKT INFO

Folija (streč, najlon, PP folija)

Duvane ambalaže (boce, kanisteri, rezervoari)

Tvrda plastika (gajba, stolice, cevi, plastične pogače)

Džambo vreće

Kontakt Informacije

Mobilni telefon: 065 221 22 47 /// email: stamkoplast@yahoo.com
Adresa > Petra Drapšina I/8, Inđija, 22320, Srbija

Reciklaža, Prerada, Prodaja

Prerada svih
vrsta plastike

Pod pojmom reciklaža otpadnih sirovina, plastike pre svega podrazumevamo preradu svih vrsta polietilena i polipropilena (PE i PP) u bilo kom obliku sirovine. Kada je reč o polietilenima, to su najčešće folije za svakodnevnu upotrebu kod životnih namirnica i slično. Polipropilenska sirovina najčešće je u obliku tvrdih, kabastih predmeta raznih oblika i namena.

Prodaja : miksata, meljave i regranulata 

StamkoPlast pomenute sirovine planski sakuplja, selektuje, skladišti i obrađuje ih do konačne faze prerade odakle dobijamo regenerate širokog spektra namene u izradi proizvoda od plastičnih masa.